« Quay lại

Thùng chứa nguyên liệu

Gia công thùng chứa nguyên lieu
Vật liệu: Thép không rỉ Sus304

Mô tả

                                         

.
.