« Quay lại

GIA CÔNG TIỆN TRỤC CÁC LOẠI, VÍT TẢI, CHI TIẾT MÁY….

– Vật liệu: Thép carbon, Thép không rỉ, Vật liệu khác,….
– Gia công tiện các sản phẩm có độ chính xác cao, đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật cao.

Mô tả

.
.